دراين چند سال بابا يک بار بيشتر به خوابم نيامد.دو جمله گفت و رفت. رضامواظب باش ،خيلي وقتها کاري انجام مي دهي که با تمام وجود اعتقاد داري درست است اما آن کار را شيطان در ذهنت گذاشته. رضا من همه کارهاي خوب و بدي راکه انجام دادی مي دانم حتي آنهايي که يادت رفته
+نوشته شده در ۱۳۸٦/٢/۱۸ساعت٦:۳٥ ‎ب.ظتوسط | نظرات ()
طبقه بندی: ()