تقدیم به کسی که حرفم را خوب می فهمد


شب شده بود، جاده به خوبی مشخص نبود. با با با سرعت کمی حرکت می کرد. یک دفعه صدایی از ماشین آمد بابامحکم ترمز گرفت. سریع از ماشین پرید بیرون من هم با اینکه 7 سالی بیشتر نداشتم پشت سرش درب ماشین را باز کردم و بیرون آمدم. بابا به یک گربه زده بود . داشت ناله می کرد، خونی بود. با دو دست محکم به سرش کوبید گربه را در بغل گرفت آورد کنار جاده، یک جوی آب از آنجا می گذشت . با دستهایش کمی آب در دهان گربه بیچاره ریخت. گربه ناله می زد.آرام نشست کنار گربه دستانش را دور زانوهایش جمع کرد سرش را روی آنها گذاشت و همراه با ناله گربه ناله زد . تا به حال اینطور ندیده بودم گریه کند. من هم با او گریه کردم . پیرمرد سبیل کلفتی از کنارمان گذشت . دستش را روی شانه پدرم گذاشت،گفت: مرد چرا گریه می کنی ، بابا سرش را بلند کرد، با دست به گربه اشاره کرد و آرام گفت زیرش گرفتم. مرد کمی ساکت ماند و بعد بلند خندید . بلندتر گفت دیوانه و رفت. و بابا دوباره گریه کرد
..... شاید اگر مرد می دانست بابای من از فرماندهان جنگ است به او نمی گفت دیوانه
از امروز تصمیم گرفته ام گاهی اوقات در این و بلاگ ازچیزهایی که در 7 سال زندگی کردن با او یاد گرفتم بنویسم

/ 9 نظر / 21 بازدید
مطالعات فضای مجازی

سلام هرانسانی در زندگی اش تجربه های منحصر به فردی دارد ولی اکثر آدم ها متوجه نيستند و فکر می کنند اتفاقات زندگی شان خيلی طبيعی است در واقع آدم های کمی هستند که با دقت و توجه زندگی کنند.

سميرا

سلام...ديگه ما رو نمي شناسين؟؟؟؟؟؟؟؟؟

. . .

تقدیم به سرداران شهید عجب از ما واماندگان زمین گیر که در جست و جوی شهدا به قبرستانها می آییم . این خود دلیلی است بر آنکه از حقیقت عالم هیچ نمی دانیم مرده آن است که نصیبی از حیات طیبه شهدا ندارد و اگرچنین است از ما مرده تر کیست ؟ شهدا ، شاهد بر باطن و حقیقت عالمند و هم آنانند که به دیگران حیات می بخشند

آیلین توکلی

روح پدرتون این روزها شادتر از هر روز دیگه ای است ادامه بدین خیلی قشنگ تر می شه موفق باشین

ساره گودرزي

سلام دير مِي‌آييد، اما ماندگار مي‌نويسيد .... سر هم نمي‌زنيد . گله‌اي نيست ....

تشنه معرفت

سلام دوست عزیز انسان به هر نسبت که از اين خاک دل ميکنه بعد با تغيير حال باز ميگرده همه موجودات عالم را منتسب به او مبينه و مظهری ميشه از رحمت خدای رحمان به همه عشق ميورزه خدا يا نميدونم چی بگم ديگه . خدا ياد و خاطره اين مظاهر رحمت و شدت خودشو از ذهن ما نبره. خدا به شما صبر بده برای دوری از چنين پدری.

شمرشناسی

۱. سلام ۲. زيارت امروزت قبول ۳. تصميم خوبی گرفتی بنويس که مشتاقيم ۴. سلام برسون